Taipei Metro Hash Run 台北捷運兔晚上跑步
Run No:180 
日期: 05月16日(星期三) 19:45 兔子開跑

地點:捷運淡水線. 關渡站出口 2

兔子:李中華(R. O. C)

DATE : May.16(WED) 19:45 HARE RUN

SITE : MRT Danshui Line Guandu Station Exit 2

HARE :R. O. Ctags

Tags: , ,


全站熱搜

bangdoll 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()